Deli mb-d12, Mb-d12 - kontrolni zaklep, Deli mb-d12 (slika a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 178

Advertising
background image

4

Sl

q Pokrovček za kontakte
w Držalo za pokrovček kontaktov fotoaparata
e Kontakti napajanja/signala
r Gumb AFON
t Gumb za glavne ukaze
y Večnamenski izbirnik
u Kolesce nastavka
i Pokrovček električnega priključka za držalo
o Pokrov predalčka za baterijo
!0 Predalček za baterijo
!1 Zatič predalčka za baterije
!2 Namestitveni vijak
!3 Gumb za sprostitev sprožilca
!4 Kontrolni zaklop
!5 Gumb za podukaze
!6 Nastavek za trinožnik
!7 MS-D12EN držalo za baterije EN-EL15
!8 Električni priključki
!9 Električni priključki

(držalo za baterije MS-D12EN)

@0 MS-D12 držalo za baterije AA
@1 Električni priključki

(držalo za baterije MS-D12)

@2 Pokrov predalčka za baterije BL-5 (na voljo

posebej)

Deli MB-D12 (slika A)

MB-D12 - gumb za sprostitev sprožilca, večnamenski izbirnik, gumbi za ukaze, gumb AFON

MB-D12 - gumb za sprostitev sprožilca, večnamenski izbirnik, gumbi za ukaze, gumb AFON
MB-D12 ima gumb za sprostitev sprožilca (slika A-

!3

), večnamenski izbirnik (slika A-

y

), gumb za

glavne ukaze (slika A-

t

), gumb za podukaze (slika A-

!5

) in gumb AFON (slika A-

r

) za uporabo

pri fotografi ranju v pokončnem (portretnem) položaju. Ti gumbi imajo enake funkcije kot ustrezni
gumbi na fotoaparatu. Za več informacij glejte navodila za uporabo fotoaparata.

Spremembe nastavitev Multi selector center button (Središčni gumb večnamenskega iz-
birnika)
, Multi selector (Večnamenski izbirnik), Customize command dials (Nastavitve
gumbov za ukaze)
in Assign MB-D12 AF-ON (Funkcija gumba AF-ON na MB-D12) v meniju
fotoaparata za nastavitve po meri (skupina f ) veljajo tudi za večnamenski izbirnik, gumbe za ukaze
in gumb AFON na MB-D12.

MB-D12 - kontrolni zaklep

MB-D12 - kontrolni zaklep
Kontrolni zaklep (slika A-

!4

) zaklene krmilne

elemente na MB-D12, da prepreči nename-
ravano uporabo. Preden uporabite te krmilne
elemente za fotografi ranje v pokončnem (por-
tretnem) položaju, sprostite zaklep, kot je pri-
kazano na desni.

Kontrolni zaklep ni stikalo za vklop/izklop. Za
vklop/izklop napajanja uporabite stikalo foto-
aparata.

Zaklenjeno

Odklenjeno

Advertising
This manual is related to the following products: