Specifikationer, Specifi kationer – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 63

Advertising
background image

9

Sv

Specifi kationer

Strömkälla

Ett EN-EL15 eller EN-EL18 uppladdningsbart litiumjonbatteri, åtta LR6 alkaliska, HR6 Ni-MH, eller FR6 litium AA-batterier, eller en EH-5b/
EH-5a/EH-5 nätadapter (kräver en EP-5B strömkontakt)

Drifttemperatur

0–40 °C

Mått (B × H × D)

Ca 151 Ч 50 Ч 81 mm

Vikt

Ca 365 g med MS-D12EN och ett separat sålt EN-EL15-batteri
Ca 460 g med MS-D12 och åtta AA-batterier (fi nns att köpa i handeln)
Ca 310 g med MS-D12EN och en separat såld EP-5B strömkontakt
Ca 425 g med BL-5 och ett EN-EL18-batteri som säljs separat
Ca 280 g med MS-D12EN
Ca 270 g med MS-D12

Specifi kationer och design kan förändras utan föregående meddelande.

EN-EL15- och EN-EL18-batterier

Prestandan hos EN-EL15- och EN-EL18-batterier sjunker vid temperaturer under ca 10 °C. Se till att batteriet är fulladdat och ha ett varmt extrabatteri klart
om du plötsligt måste byta batteriet. Kalla batterier återfår en del av sin laddning när de värms upp.

AA-batterier

På grund av deras begränsade kapacitet, bör alkaliska LR6 AA-batterier endast användas när det inte fi nns något annat alternativ tillgängligt.

AA-batteriernas kapacitet varierar beroende på hur de förvaras och kapaciteten kan i vissa fall vara mycket låg; i vissa fall kan AA-batterier vara helt urlad-
dade innan deras sista användningdatum. Observera att AA-batteriernas kapacitet försämras vid temperaturer under 20 °C. Användning vid låga tempe-
raturer rekommenderas inte.

Bildmatningshastighet

EN-EL18- och AA-batterier stöder högre bildmatningshastigheter än EN-EL15. Observera däremot att bildmatningshastigheten sjunker för AA-batterier vid
låga temperaturer eller om batterinivåerna är låga. Se kamerahandboken för mer information om bildmatningshastigheter.

Advertising
This manual is related to the following products: