J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 171

Advertising
background image

7

Sk

Úroveň nabitia batérie

Fotoaparát zobrazuje úroveň nabitia batérie
takto:
Batéria EN-EL15/EN-EL18

Kontrolný

panel

Hľadáčik

Popis

L

Batéria je úplne nabitá.

K

Batéria je čiastočne vybitá.

J
I

H

d

Batéria takmer vybitá. Pripravte
úplne nabitú náhradnú batériu
alebo batériu nabite.

H

(bliká)

d

(bliká)

Batéria je vybitá. Nabite batériu,
alebo vložte nabitú batériu.

Batérie AA

Kontrolný

panel

Hľadáčik

Popis

L

Zostávajúce nabitie batérie.

I

d

Batérie takmer vybité. Pripravte
náhradné batérie.

H

(bliká)

d

(bliká)

Batérie vybité. Spúšť je
neaktívna.

Možnosť v Skupine d v po-
nuke používateľských nas-
tavení fotoaparátu možno
použiť na zmenu poradia,
v akom sa batérie budú
používať. Ak je fotoaparát napájaný z battery
pack-u MB-D12, na kontrolnom paneli sa zobra-
zí ikona

s

. Ak ikona

s

bliká, kryt priestoru pre

batériu nie je uzavretý. Zatvorte a zaistite kryt
priestoru pre batériu.
Ak sa pri použití ba-
térie AA chcete uistiť,
že fotoaparát ukazuje
správnu úroveň nabitia
batérií, zvoľte príslušnú
možnosť pre MB-D12
battery type (MB-D12 typ batérie)
v ponuke
používateľských nastavení fotoaparátu (Skupina
d). Ak nevyberiete správnu možnosť, fotoaparát
nemusí vykonať úkon správne.

Možnosť

Typ batérie

1 LR6 (AA alkaline)

Alkalické batérie typu AA
(LR6)

2 HR6 (AA Ni-MH)

Ni-MH batérie typu AA (HR6)

3 FR6 (AA lithium) Lítiové batérie typu AA (FR6)

Ak sa battery pack MB-D12 nepoužíva, vyberte
batérie.

Informácie o batérii
Informácie o batériách
(vrátane informácií o ka-
librácii batérií EN-EL18)
sa nachádzajú v ponuke
nastavenia fotoaparátu
(batéria fotoaparátu je
uvedená vľavo, MB-D12
vpravo). Ikona úrovne nabitia batérie sa zo-
brazuje len vtedy, keď sa použijú batérie typu
AA. Podrobné informácie nájdete v príručke k
fotoaparátu.

Poznámka: Obrázky na tejto strane sú z príručky
k D800.

Advertising
This manual is related to the following products: