Zasady bezpieczeństwa, Uwaga dla klientów w europie, Zalecenia dotyczące użytkowania – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 136

Advertising
background image

2

Pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia,
przed rozpoczęciem użytkowania należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi. Po przeczytaniu należy umieścić ją
w miejscu dostępnym dla wszystkich osób,
które korzystają z tego produktu.

Uwaga dla klientów w Europie

Uwaga dla klientów w Europie

OSTRZEŻENIE
ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI JEŚLI AKUMULATOR
ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM. ZUŻYTY
AKUMULATOR NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Ten symbol wskazuje, że dany
produkt powinien być wyrzucany
do śmieci osobno.

Poniższe informacje dotyczą tylko
użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt należy wyrzucać do

śmieci osobno w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać
z odpadami z gospodarstw domowych.

• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy

lub w wydziale miejscowych władz zajmującym
się utylizacją odpadów.

Zasady bezpieczeństwa

• Pojemnik MB-D12 jest przeznaczony do użytku

wyłącznie ze zgodnymi aparatami.

• Nie wolno go używać z akumulatorami lub

koszykami na baterie, które nie są zalecane
w niniejszej instrukcji obsługi.

• Gdy pojemnik MB-D12 jest nieużywany, należy

założyć osłonę styków, aby zapobiec zwarciom
elektrycznym spowodowanym przez kontakt
metalowych przedmiotów ze stykami zasilania.

• Po wyjęciu koszyka na baterie z pojemnika

MB-D12 należy wyjąć baterie albo umieścić
koszyk lub pokrywę w pokrowcu koszyka, aby
zapobiec zwarciom spowodowanym przez
kontakt z innymi przedmiotami metalowymi.

Zalecenia dotyczące użytkowania

• Lampka dostępu dokarty pamięci może się

zaświecić podczas zakładania lub zdejmowania
pojemnika MB-D12, co nie jest usterką.

Gdyby z pojemnika na baterie zaczął
wydobywać się dym lub nietypowy zapach,
należy natychmiast zakończyć jego używanie.
Po wyjęciu baterii urządzenie należy przekazać
sprzedawcy lub autoryzowanemu serwisowi
fi rmy Nikon do kontroli.

Pojemnik MB-D12 nie jest wyposażony
w przełącznik zasilania. Do włączania i wyłączania
zasilania służy przełącznik zasilania znajdujący
się na aparacie.

Advertising
This manual is related to the following products: