Ta ut batterier – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 52

Advertising
background image

8

No

Ta ut batterier

Ta ut batterier
Vær forsiktig slik at du ikke mister batteriene eller holderen.

1 Vri MB-D12s batterikammerlås til og ta ut batteriholderen (Figur E).

2 Ta ut batteriet eller batteriene fra holderen.

EN-EL15
Mens du holder inne holderens PUSH-knapp,
skyver du batteriet mot knappen. Deretter
kan du ta ut batteriet som vist.

Fremgangsmåten for å ta ut strømforsyningen
EP-5B er den samme som for EN-EL15.

AA-batterier
Ta ut batteriene som vist. Vær forsiktig slik at
du ikke mister batteriene når du tar dem ut
fra holderen.

EN-EL18
Skyv batteriutløseren i pilens (Y) retning og
fj ern batteridekslet.

Advertising
This manual is related to the following products: