Távirányító, Figyelem – LG 84UB980V User Manual

Page 116

Advertising
background image

26

TÁVIRÁNYÍTÓ

ENG

M

A

G

YA

R

Q.MENU

1

.,;@

2

abc

3

def

4

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

0

9

wxyz

[

GUIDE

Q.VIEW

FAV

MUTE

P

P

A

G

E

EXIT

OK

LIVE MENU

BACK

AD

SUBTITLE

MY APPS

LIVE TV

TEXT

T.OPT

TV/RAD

Time Machine

SUBTITLE

SMART

REC/

APP/

INPUT

SETTINGS

INFO

RECENT

TÁViRÁnYÍTÓ

A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a

TV-készüléket.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az (1,5 V
AAA) elemeket, ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő és jelzésű

végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét.

Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni.

y

Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert az károsíthatja a távirányítót.

y

Egyes értékesítési piacokon a távirányító nem képezi a csomag részét.

FiGYELEM

A távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani.

(Típusfüggő)

(BE- ÉS KiKAPcSOLÓGOMB) A TV be- és kikapcsolása.

inPuT A bemeneti jelforrás módosítása.

Q.ViEW Visszalépés az előző programhoz.

SETTinGS A főmenük megnyitása.

INFO

Az aktuális program, illetve képernyő adatait jeleníti meg.

(használati útmutató) Lásd a használati útmutatót.

GuiDE A programkalauz megjelenítése.

(Szóköz) Szóköz beillesztése a képernyő-billentyűzeten.

Q.ViEW Visszalépés az előző programhoz.
FAV A kedvenc csatornák listájának megnyitása.

3D-s videók megtekintéséhez használható.

MuTE Az összes hang elnémítása.

+

- A hangerő szabályozása.

Pꕍ Tallózás a mentett programok vagy csatornák között.

PAGE Lépés az előző vagy a következő képernyőre.

REcEnT Megjeleníti az előzményeket.

SMART A (Home) megnyitása

MY APPS Az alkalmazások listáját mutatja.

navigációs gombok (fel/le/balra/jobbra) Görgetés a menük és az opciók között.

OK Menük vagy opciók kiválasztása, illetve a bevitt adatok jóváhagyása.

BAcK Visszatérés az előző szintre.

LiVE MEnu Megjeleníti az Ajánlott, Program, Keresés és Felvett menüpontok listáját.

EXiT Az összes menü törlése a képernyőről és visszatérés TV üzemmódba.

1

Színes gombok Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.

(

: piros,

: zöld,

: sárga,

: kék)

2

TELETEXT GOMBOK A Teletext funkció vezérlőgombjai.

APP/ Az MHP TV menüforrás kiválasztása. (Csak Olaszország) (típustól függően)

LiVE TV Visszatérés az élő tévéműsorhoz.

Vezérlőgombok (

) Vezérli a prémium tartalmakat, a Time

Machine

Ready

vagy SmartShare menüket, vagy a SIMPLINK-kompatibilis eszközöket

(USB vagy SIMPLINK vagy Time Machine

Ready

).

ii (KiMEREVÍTÉS) Az aktuális képkocka kimerevítése a TV, AV, Komponens vagy

HDMI bemeneti forrás használata során.

REc/ Felvétel megkezdése és a felvétel menü megjelenítése. (csak Time Machine

Ready

típus esetén)

SuBTiTLE DIGITÁLIS üzemmódban a preferált feliratozás megjelenítése.

AD Az AD gomb megnyomásával az audió leírás funkció bekapcsol.

TV/RAD A rádió-, TV- és DTV-csatorna kiválasztása.

1

2

vagy

Advertising
This manual is related to the following products: