Zvedání a přemístění televizoru, Umístění monitoru na stolek – LG 84UB980V User Manual

Page 179

Advertising
background image

21

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ENG

Č

ES

K

Y

Zvedání a přemístění televizoru

Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si

následující pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání

nebo poškození a aby přeprava proběhla bezpečně bez

ohledu na typ a velikost televizoru.

y

Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo

k jejímu poškození.

UPOZORnĚnÍ

y

Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo

v obalovém materiálu, ve kterém byl televizor

původně dodán.

y

Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat,

odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.

y

Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat

dopředu, aby nedošlo k poškození.

y

Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte,

abyste se nedotýkali průhledné části, reproduktoru

nebo oblasti mřížky reproduktoru.

y

Přepravu velkého televizoru by měly provádět

nejméně 2 osoby.

y

Při manuální přepravě televizoru držte televizor

podle následujícího vyobrazení.

y

Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani

nadměrnému třesení.

y

Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze,

nenatáčejte televizor na stranu ani jej nenaklánějte

doleva nebo doprava.

y

Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi

rámu a tím k poškození obrazovky.

Umístění monitoru na stolek

1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy

na stolku.

- Mezi monitorem a stěnou musí být volný

prostor (minimálně) 10 cm pro zajištění

správného větrání.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

y

Neumísťujte televizor na zdroje tepla nebo

do jejich blízkosti, aby nedošlo k požáru nebo

jinému poškození.

UPOZORnĚnÍ

Advertising
This manual is related to the following products: