LG 84UB980V User Manual

Page 270

Advertising
background image

10

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

y

Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в зависимост от

позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу).

Този феномен възниква поради характеристиките на панела. Той няма връзка с

производителността на продукта и не представлява неизправност.

y

Показването на неподвижни изображения (напр. излъчване на лого на канал, екранно меню, сцена

от видеоигра) за продължителен период от време може да причини повреждане на екрана, което да

доведе до запазване на изображението, известно като слепване на изображението. Гаранцията на

продукта не покрива слепване на изображение.

Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои неподвижно изображение продължително време (2 или

повече часа за LCD, 1 или повече часа за плазмени телевизори).

Освен това ако гледате телевизия със съотношение 4:3 продължително време, може да възникне

слепване на изображението в граничните области на панела.

Този феномен възниква и при продукти от други производители и не е причина за замяна или

възстановяване на платената сума.

y

Генериран звук

“Пукащ” звук: пукащият звук, който чувате при гледане на телевизия или изключване на телевизора,

се създава от синтетичното топлинно притискане, причинено от температурата и влажността. Този

шум е обичаен за устройства с необходима топлинна деформация. Шум от електрическата мрежа/

бръмчене в панела: ниските нива на шум се генерират от високоскоростно превключващата се верига,

която доставя голяма част от енергията за работата на устройството. Степента зависи от конкретното

устройство

Този шум не се отразява върху експлоатацията и надеждността на продукта.

Advertising
This manual is related to the following products: