Opatření pro používání dálkového ovladače magic – LG 84UB980V User Manual

Page 188

Advertising
background image

30

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE MAGIC

ENG

Č

ES

K

Y

Opatření pro používání dálkového

ovladače Magic

y

Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti
maximálně 10 m. Použití ovladače za touto
vzdáleností nebo za překážkou může způsobit
přerušení komunikace.

y

Přerušení komunikace může také nastat z důvodu
přítomnosti jiných zařízení v okolí. Elektrická
zařízení, jako například mikrovlnné trouby nebo
bezdrátová zařízení sítě LAN, mohou způsobovat
rušení, protože využívají stejné vysílací pásmo
(2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic.

y

V případě pádu nebo silného nárazu se dálkový
ovladač Magic může poškodit nebo se mohou
objevit poruchy funkce.

y

Během používání dálkového ovladače Magic dbejte,
aby nedošlo k úderu do okolního nábytku nebo
osob.

y

Výrobce a instalující nemohou poskytnout službu
zajišťující bezpečnost osob, protože použité bezdrá-
tové zařízení může rušit elektrické vlny.

y

Doporučujeme umístit přístupový bod (AP) dále
než 1 m od televizoru. Jestliže je přístupový bod
(AP) nainstalován blíže než 1 m, dálkový ovladač
Magic nemusí fungovat podle očekávání kvůli
kmitočtovému rušení.

Advertising
This manual is related to the following products: