Podnoszenie i przenoszenie telewizora, Montaż na płaskiej powierzchni – LG 84UB980V User Manual

Page 145

Advertising
background image

21

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

Podnoszenie i przenoszenie

telewizora

Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia

telewizora należy przeczytać poniższe informacje.

Pomogą one uniknąć jego porysowania lub uszkodze-

nia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie

od modelu i rozmiarów.

y

Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może

to doprowadzić do jego uszkodzenia.

PRZESTROGA

y

Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym

kartonie lub opakowaniu.

y

Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora

należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie

inne przewody.

y

Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na

zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniom.

y

Telewizor należy chwycić mocno u góry i u

dołu ramy. Nie wolno go trzymać za część

przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.

y

Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2

osoby.

y

Niosąc telewizor, należy go trzymać w sposób

pokazany na poniższej ilustracji.

y

Podczas transportu telewizora należy chronić go

przed wstrząsami i nadmiernymi drganiami.

y

Podczas transportu telewizora należy go trzymać w

pozycji pionowej – nie wolno obracać go na bok ani

pochylać w lewo lub w prawo.

y

Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy,

ponieważ jej zginanie lub wyginanie może

spowodować uszkodzenie ekranu.

Montaż na płaskiej powierzchni

1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni

w pozycji pionowej.

- Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstęp

od ściany w celu zapewnienia odpowiedniej

wentylacji.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.

y

Telewizora nie wolno umieszczać w pobliżu

źródeł ciepła ani na nich, ponieważ grozi to

pożarem lub uszkodzeniem telewizora.

PRZESTROGA

Advertising
This manual is related to the following products: