Položky zakúpené samostatne, Kompatibilita – LG 84UB980V User Manual

Page 209

Advertising
background image

17

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Položky zakúpené samostatne

Samostatne zakúpené položky môžu byť bez upozornenia zmenené alebo upravené s cieľom zlepšenia kvality.

Tieto zariadenia si môžete zakúpiť u svojho predajcu.

Tieto zariadenia fungujú iba s určitými modelmi.

Ag-F***DP

Okuliare Dual Play

Ag-F***

Okuliare Cinema 3D

AN-MR500

Diaľkový ovládač

Magic Remote

AN-Vc5**

Kamera na videohovory

Zvukové zariadenie

Lg

Tag on

Názov alebo dizajn modelu sa môže zmeniť na základe aktualizácie funkcií produktu, situácie alebo pod-

mienok výrobcu.

Kompatibilita

UB85**

UB95**

UB98**

Ag-F***DP

Okuliare Dual Play

Ag-F***

Okuliare Cinema 3D

AN-MR500

Diaľkový ovládač

Magic Remote

AN-Vc5**

Kamera na vide-

ohovory

Zvukové zariadenie

Lg

Tag on

Advertising
This manual is related to the following products: