Súčasti a tlačidlá – LG 84UB980V User Manual

Page 210

Advertising
background image

18

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Súčasti a tlačidlá

Typ A : UB85**-ZA

Tlačidlo pákového

ovládača

2

Obrazovka

Reproduktory

Snímač diaľkového

ovládania a inteli-

gentný snímač

1

Kontrolka napájania

Typ C : UB95**-ZA

Tlačidlo pákového

ovládača

2

Obrazovka

Reproduktory

Snímač diaľkového

ovládania a inteli-

gentný snímač

1

Kontrolka napájania

LG logo Osvetlené

Typ D : UB95**-ZB

Typ B : UB85**-ZD

Tlačidlo pákového

ovládača

2

Obrazovka

Reproduktory

Snímač diaľkového

ovládania a inteli-

gentný snímač

1

Kontrolka napájania

Tlačidlo pákového

ovládača

2

Obrazovka

Reproduktory

Snímač diaľkového

ovládania a inteli-

gentný snímač

1

Kontrolka napájania

LG logo Osvetlené

Advertising
This manual is related to the following products: