LG 84UB980V User Manual

Page 236

Advertising
background image

10

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

y

Puteţi observa diferenţe de luminozitate şi culoare ale panoului, în funcţie de poziţia din

care vizionaţi (stânga/dreapta/sus/jos).

Acest fenomen are loc din cauza caracteristicii panoului. Nu are legătură cu performanţa

panoului şi nu constituie o defecţiune.

y

Afişarea unei imagini statice (de ex., sigla unui canal de transmisie, meniul de pe ecran, o scenă dintr-un joc

video) timp îndelungat poate cauza deteriorarea ecranului, având ca rezultat reţinerea imaginii, cunoscută sub

denumirea de remanenţă a imaginii. Garanţia nu acoperă produsul în caz de remanenţă a imaginii.

Evitaţi afişarea unei imagini statice pe ecranul televizorului pe o perioadă lungă de timp (2 sau mai multe ore

pentru televizoare LCD, 1 sau mai multe ore pentru televizoare cu plasmă).

De asemenea, dacă vizionaţi la televizor utilizând formatul de imagine 4:3 timp îndelungat, este posibil ca pe

marginile panoului să apară fenomenul de remanenţă a imaginii.

Acest fenomen este prezent şi la produse ale terţilor şi nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau

înapoierea banilor.

y

Sunet generat

Zgomot ca de „crăpare”: Zgomotul ca de crăpare care apare când vizionaţi la televizor sau când opriţi

televizorul este generat de contracţia termică plastică provocată de temperatură şi umiditate. Acest zgomot

este obişnuit pentru produse în care este necesară deformarea termică. Bâzâit de la circuitul electric/zumzet

de la panou: Un zgomot de nivel redus este generat de un circuit de comutare de viteză mare, care oferă o

cantitate mare de curent pentru a opera un produs. Diferă în funcţie de produs.

Acest sunet generat nu afectează performanţa şi fiabilitatea produsului.

Advertising
This manual is related to the following products: