Sisukord – LG 84UB980V User Manual

Page 296

Advertising
background image

2

SISUKORD

ENGEE

ST

I

SISUKORD

3

LITSEnTSID

3

AVATUD LÄHTEKOODIGA

TARKVARA MÄRKUS

3

VÄLISJUHTSEADME

HÄÄLESTAMInE

4

OHUTUSJUHISED

11

3D-pildi vaatamine (ainult 3D-mudelid)

13

PAIGALDUSTOIMInG

13

MOnTEERIMInE JA

ETTEVALMISTAMInE

13

Lahtipakkimine

17

Müüakse eraldi

18

Osad ja nupud

20

- Juhtkangi nupu kasutamine

21

Teleri tõstmine ja transportimine

21

Lauale paigaldamine

23

Seinale paigaldamine

24

Sisseehitatud kaamera kasutamine

25

- Sisseehitatud kaamera

ettevalmistamine

25

- Sisseehitatud kaamera osade

nimetused

25

- Kaamera filmimisulatus

26

KAUGJUHTIMISPULT

28

LIIKUMISTUnDLIKU

KAUGJUHTIMISPULDI

fUnKTSIOOnID

29

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
registreerimine

29

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
kasutamine

30

Hoiatused liikumistundliku
kaugjuhtimispuldi kasutamisel

31

KASUTUSJUHEnDI

KASUTAMInE

31

HOOLDUS

31

Teleri puhastamine

31

- Ekraan, raam, korpus ja alus

31

- Toitejuhe

32

TÕRKEOTSInG

32

TEHnILISED AnDMED

HOIATUS

y

Kui eirate hoiatusteadet, võite saada tõsiselt viga

ning seada end õnnetuse- või surmaohtu.

ETTEVAATUST

y

Kui eirate ohutusnõudeid võite saada kergelt

vigastada või kahjustada toodet.

MÄRKUS

y

Märkused õpetavad toodet ohutult kasutama.

Palun lugege märkused enne toote kasutamist

hoolikalt läbi.

Advertising
This manual is related to the following products: