LG 84UB980V User Manual

Page 280

Advertising
background image

20

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Ползване на джойстик бутона

Можете да настройвате функциите на телевизора чрез натискане или преместване на джойстик бутона

нагоре, надолу, наляво или надясно.

Основни функции

Включване

Когато телевизорът е изключен, поставете пръст на джойстик

бутона, натиснете веднъж и го освободете.

Изключване

Когато телевизорът е включен, поставете пръст на джойстик

бутона, натиснете веднъж за няколко секунди и го освободете.

Контрол на

силата на звука

Ако поставите пръст на джойстик бутона и го преместите наляво

или надясно, можете да регулирате желаното ниво на силата на

звука.

Управление на

програми

Ако поставите пръст на джойстик бутона и го натиснете нагоре

или надолу, можете да превъртате през запазените програми.

y

Когато пръстът ви е над бутона на джойстика и го превключвате нагоре, надолу, наляво или надясно,

внимавайте да не натиснете бутона на джойстика. Ако първо натиснете бутона на джойстика, няма да

можете да регулирате нивото на силата на звука и да записвате програми.

зАБЕЛЕЖКА

Регулиране на менюто

Когато телевизорът е включен, натиснете джойстик бутона веднъж.

Можете да регулирате елементите на Менюто ( , ,

), като местите джойстик бутона наляво или

надясно.

ИзКЛЮЧВАНЕ НА
ТЕЛЕВИзОРА

Изключване на захранването.

зАТВАРЯНЕ

Изтрива всичко на екрана и се връща на

телевизионен режим.

ВХОД

Сменя входния източник.

Advertising
This manual is related to the following products: