Folosirea ghidului de utilizare, Întreţinere, Curăţarea televizorului – LG 84UB980V User Manual

Page 257

Advertising
background image

31

FOLOSIREA GHIDULUI DE UTILIZARE / ÎNTREŢINERE

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

1 Apăsaţi butonul

(home) pentru a accesa meniul

home.

2 Selectaţi

ghid de utilizare şi apăsaţi Wheel (OK).

FOLOSiReA ghiDULUi De

UTiLiZARe

Ghidul de utilizare vă permite să accesaţi mai uşor

informaţiile detaliate despre televizor.

ÎNTReţiNeRe

curăţarea televizorului

Curăţaţi televizorul în mod regulat pentru a obţine cele

mai bune performanţe şi a prelungi durata de viaţă a

produsului.

y

Mai întâi asiguraţi-vă că opriţi alimentarea şi

deconectaţi cablul de alimentare şi toate celelalte

cabluri.

y

Când televizorul este lăsat nesupravegheat şi

nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată,

deconectaţi cablul de alimentarede la

priza de perete pentru a împiedica posibile

deteriorări din cauza descărcărilor electrice sau

supratensiunilor.

ATeNţie

ecranul, rama, carcasa şi suportul

y

Pentru a îndepărta praful sau murdăria uşoară,

ştergeţi suprafaţa cu o cârpă uscată, curată şi

moale.

y

Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ştergeţi

suprafaţa cu o cârpă moale umezită în apă curată

sau în detergent slab diluat. Apoi ştergeţi imediat cu

o cârpă uscată.

y

Evitaţi în orice moment să atingeţi ecranul,

deoarece acest lucru poate avea drept rezultat

deteriorarea ecranului.

y

Nu împingeţi, nu frecaţi şi nu loviţi suprafaţa

ecranului cu unghia sau cu un obiect ascuţit,

deoarece acest lucru poate duce la apariţia

zgârieturi şi la distorsiuni ale imaginilor.

y

Nu utilizaţi substanţe chimice, deoarece acestea

pot deteriora produsul.

y

Nu pulverizaţi lichide pe suprafaţă. Dacă

pătrunde apă în televizor, aceasta poate conduce

la incendii, electrocutare sau la o funcţionare

defectuoasă.

ATeNţie

cablul de alimentare

Îndepărtaţi în mod regulat praful sau murdăria acumu-

late pe cablul de alimentare.

y

De asemenea, puteţi accesa Ghidul de

utilizare apăsând

(ghid de utilizare) de pe

telecomandă. (În funcţie de model)

NOTĂ

Advertising
This manual is related to the following products: