Процес на инсталиране, Асемблиране и подготовка, Разопаковане – LG 84UB980V User Manual

Page 273

Advertising
background image

13

ПРОЦЕС НА ИНСТАЛИРАНЕ / АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

y

Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.

y

OSD ( екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано в

ръководството.

y

Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на устройството,

което използвате.

y

В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят нови функции.

y

За да намалите консумираната електрическа енергия, можете да оставите телевизора в режим на

готовност. Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го изключвате от захранващия му

бутон, за да намалявате консумираната електрическа енергия.

y

Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се понижи значително,

ако намалите нивото на яркост на телевизора и това съответно ще понижи и общите разходи от

използване на уреда.

зАБЕЛЕЖКА

ПРОцЕС НА ИНСТАЛИРАНЕ

1 Отворете опаковката и се уверете, че всички принадлежности са включени.

2 Прикрепете стойката за телевизора.

3 Свържете външно устройство към телевизора.

4 Уверете се, че е налице мрежова връзка.

Можете да използвате мрежовите функции на телевизора само след като осъществите връзка с мрежа.

*Ако телевизорът е включен за първи път, след като е доставен от фабриката, инициализацията на

телевизора може да отнеме до една минута.

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

Разопаковане

Проверете дали в комплекта са включени следните елементи. Ако някои от аксесоарите липсват, се

свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили проектора. Илюстрациите в това

ръководство може да се различават от действителния продукт и артикул.

y

За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте никакви

неодобрени елементи.

y

Всяка повреда или щети, нанесени следствие използването на неодобрени елементи, не се обхващат

от гаранцията.

y

Някои модели имат поставено тънко покритие върху екрана, което не трябва да се сваля.

ВНИМАНИЕ

y

Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са различни в зависимост от модела.

y

Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без

предизвестие поради актуализиране на функции на продукта.

y

За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да разполагат с фасети с плътност

под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB

кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на телевизора ви.

A

B

A

B

*A

<

=

10 mm

*B

<

=

18 mm

зАБЕЛЕЖКА

Advertising
This manual is related to the following products: