LG 84UB980V User Manual

Page 225

Advertising
background image

33

TECHNICKÉ PARAMETRE

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

(len modely UB98**)

Technické parametre modulu pre bezdrôtovú sieť LAN (LGSWF41)

Štandard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Frekvenčný rozsah

2400 až 2483,5 MHz

5150 až 5250 MHz

5725 až 5850 MHz (Pre krajiny mimo EÚ)

Výstupný výkon

(max.)

802.11a: 14.5 dBm

802.11b: 16 dBm

802.11g: 13.5 dBm

802.11n - 2.4GHz: 14 dBm

802.11n - 5GHz: 15.5 dBm

802.11ac - 5GHz : 16 dBm

y

Keďže sa kanál pásma používaného v jednotlivých krajinách môže líšiť, používateľ nemôže zmeniť alebo

upraviť prevádzkovú frekvenciu a tento produkt je nastavený na regionálnu tabuľku frekvencií.

y

Toto zariadenie by malo byť nainštalované a používané vo vzdialenosti min. 20 cm od zariadenia a od tela.

Táto fráza platí ako všeobecné vyhlásenie na zváženie prostredia používania.

0197

0197

Technické parametre modulu Bluetooth (BM-LDS401)

Štandard

Bluetooth, verzia 3.0

Frekvenčný rozsah

2400 ~ 2483.5 MHz

Výstupný výkon

(max.)

10 dBm alebo menej

Advertising
This manual is related to the following products: