Procedura de instalare, Asamblare şi pregătire, Despachetarea – LG 84UB980V User Manual

Page 239

Advertising
background image

13

PROCEDURA DE INSTALARE / ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

y

Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

y

Afişajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puţin de cel prezentat în

acest manual.

y

Este posibil ca meniurile şi opţiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare sau de modelul produsului

pe care o/îl folosiţi.

y

În viitor acestui televizor i se pot adăuga caracteristici noi.

y

Televizorul poate fi plasat în modul de aşteptare pentru a reduce consumul de energie. Iar televizorul trebuie

oprit dacă nu este vizionat o perioadă de timp, deoarece acest lucru va reduce consumul de energie.

y

Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă este redus nivelul de luminozitate a

imagini şi astfel se vor reduce costurile totale de exploatare.

NOTĂ

PROceDURA De iNSTALARe

1 Deschideţi pachetul şi asiguraţi-vă că acesta cuprinde toate accesoriile.

2 Ataşaţi suportul la televizor.

3 Conectaţi un dispozitiv extern la televizor.

4 Asiguraţi-vă că aveţi acces la conexiunea la reţea.

Puteşi utiliza funcţiile reţelei televizorului numai când este realizată conexiunea la reţea.

* Dacă televizorul este pornit prima dată după transportarea sa de la fabrică, punerea în funcţiune a televizorului

poate dura până la un minut.

ASAMBLARe Şi PRegĂTiRe

Despachetarea

Verificaţi cutia produsului în ceea ce priveşte următoarele elemente. Dacă lipsesc accesorii, contactaţi distribui-

torul local de unde aţi achiziţionat produsul. Este posibil ca ilustraţiile din acest manual să difere de produsul şi de

elementul propriu-zis.

y

Nu utilizaţi niciun element neaprobat pentru a asigura siguranţa produsului şi durata sa de viaţă.

y

Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor neaprobate nu sunt acoperite de

garanţie.

y

Anumite modele au o peliculă subţire ataşată pe ecran şi aceasta nu trebuie îndepărtată.

ATeNţie

y

Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcţie de model.

y

Specificaţiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită

realizării de upgrade pentru funcţiile produsului.

y

Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI şi dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subţiri de 10 mm

şi mai înguste de 18 mm. Utilizaţi un cablu extern care acceptă USB 2.0 în cazul în care cablul de memorie

USB sau stickul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs.

A

B

A

B

*A

<

=

10 mm

*B

<

=

18 mm

NOTĂ

Advertising
This manual is related to the following products: