LG 84UB980V User Manual

Page 146

Advertising
background image

22

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

Korzystanie z systemu zabezpieczającego

Kensington

(dostępnego tylko dla niektórych modeli.)

y

Telewizor użytkownika może różnić się od

pokazanego na ilustracji.

Złącze systemu zabezpieczającego Kensington zna-

jduje się z tyłu obudowy telewizora. Więcej informacji

na temat montażu zabezpieczenia i korzystania z niego

można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji obsługi

albo na stronie http://www.kensington.com.

Za pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensing-

ton połącz telewizor ze stolikiem.

Mocowanie telewizora do ściany

(W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.)

1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z

tyłu telewizora.

- Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby

oczkowe, są już wkręcone inne śruby, wykręć je.

2 Przymocuj uchwyty ścienne do ściany za pomocą

śrub.

Położenie uchwytów ściennych powinno odpowiadać

pozycji śrub oczkowych wkręconych z tyłu telewizora.

3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za

pomocą napiętej, odpowiednio wytrzymałej linki,

która powinna biec równolegle do podłogi.

y

Należy dopilnować, aby telewizor był

zamontowany w sposób bezpieczny dla dzieci,

a w szczególności uniemożliwiający jego

przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego

przez dziecko.

PRZESTROGA

y

Do zamontowania telewizora należy użyć stolika

lub półki wystarczająco dużych i mocnych, aby

pomieścić urządzenie i wytrzymać jego ciężar.

y

Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do

telewizora. W sprawie zakupu dodatkowych

akcesoriów prosimy skontaktować się z lokalnymi

punktami sprzedaży.

UWAGA

Advertising
This manual is related to the following products: