Montáž na stěnu – LG 84UB980V User Manual

Page 181

Advertising
background image

23

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ENG

Č

ES

K

Y

Montáž na stěnu

Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na stěnu

na zadní stranu televizoru a nainstalujte jej na pevnou

stěnu kolmou k podlaze. Pokud připevňujete televizor k

jiným stavebním materiálům, obraťte se na kvalifiko-

vané pracovníky.

Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou montáž

kvalifikovanému pracovníkovi.

Doporučujeme používat držák pro montáž na stěnu

od společnosti LG. Pokud nebudete používat držák

pro montáž na stěnu od společnosti LG, použijte

takový držák pro montáž na stěnu, jehož vzdálenost

od stěny zajišťuje bezproblémové připojení k externím

zařízením.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Ověřte, zda šrouby a držák pro montáž na stěnu

vyhovují standardu VESA. Standardní rozměry sad pro

montáž na stěnu jsou uvedeny v následující tabulce.

Samostatně prodávaná položka (držák promontáž

na stěnu)

Model

49/55UB85**

55UB95**

65UB95**

65UB98**

VESA (A x B)

400 x 400

400 x 400

Standardní šroub

M6

M6

Počet šroubů

4

4

Držák pro montáž na
stěnu

LSW440B

MSW240

LSW440B

Model

79/84UB98**

VESA (A x B)

600 x 400

Standardní šroub

M8

Počet šroubů

4

Držák pro montáž na
stěnu

LSW640B

A

B

Držák pro montáž na stěnu

LSW440B

MSW240

LSW640B

Advertising
This manual is related to the following products: