LG 84UB980V User Manual

Page 52

Advertising
background image

A-52

MAKING CONNECTIONS

Eesti

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülit-

age sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet

väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme

kasutusjuhendist.

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD

vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid,

audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguse-

admed ja muud välisseadmed.

y

Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt

mudelist erineda.

y

Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide

järjekorrast sõltumatult.

y

Kui salvestate telesaate DVD-le või

videokassetile, veenduge, et ühendate

telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või

videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise

kohta leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.

y

Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.

y

Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage

mänguseadme ühenduskaablit.

y

Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime,

vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud

müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi

eraldusvõimet, värskendussagedust või

reguleerige heledust ja kontrasti menüüs PILT,

kuni jääte kvaliteediga rahule.

y

Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi arvutirežiimis

sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.

y

Kui teie arvutis esitatakse ultrakõrglahutusega

sisu, võib video või heli edastamine teie arvuti

jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik olla.

MÄRKuS

Lietuvių k.

Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus

ir perjunkite įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį

įrenginį. Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių

prijungimą rasite su kiekvienu įrenginiu pateiktame

vadove.

Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: HD imtuvai,

DVD leistuvai, vaizdo leistuvai, garso sistemos, USB

atmintinės, kompiuteriai, žaidimų įranga ir kiti išoriniai

įrenginiai.

y

Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai

priklauso nuo modelio.

y

Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus

nepaisydami televizoriaus jungties tvarkos.

y

Jei DVD arba vaizdo įrašymo įrenginiu įrašote

televizijos programą, įsitikinkite, kad prijungėte

televizoriaus signalo įvesties kabelį prie

televizoriaus per DVD arba vaizdo įrašymo

įrenginį. Daugiau informacijos rasite su prijungtu

įrenginiu pateiktame vadove.

y

Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas rasite

vadove.

y

Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą,

naudokite su ja pateiktą kabelį.

y

Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios

gebos, vertikalaus vaizdo, kontrasto ar

šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite

kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą,

pakeiskite atnaujinimo dažnį arba VAIZDO meniu

reguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas

taps ryškus.

y

Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai

gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į vaizdo

plokštę.

y

Jei „Ultra HD“ turinys rodomas jūsų kompiuteryje,

priklausomai nuo kompiuterio savybių vaizdas

arba garsas gali būti laikinai sutrikdomas.

pASTABA

Advertising
This manual is related to the following products: