Používání integrované kamery – LG 84UB980V User Manual

Page 182

Advertising
background image

24

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ENG

Č

ES

K

Y

Používání integrované kamery

(pouze UB98**)

Můžete zahájit videohovor v aplikaci Skype nebo použít

funkci Rozpoznávání pohybu pomocí integrované

kamery televizoru. Tato TV nepodporuje používání

externího fotoaparátu.

y

Před použitím integrované kamery si musíte

uvědomit, že jste právně odpovědní za použití

nebo zneužití kamery podle příslušných

národních zákonů včetně trestních zákonů.

y

Příslušné zákony obsahují zákon o ochraně

osobních údajů, který upravuje způsob

zpracování a přenos osobních údajů, a zákon

upravující používání kamery na pracovišti a na

dalších místech.

y

Při používání zabudovaného fotoaparátu se

vyhněte veškerým pochybným, nezákonným

nebo nemorálním situacím. K fotografování na

jiných než veřejných místech a akcích může být

vyžadován souhlas. Doporučujeme vyhnout se

následujícím situacím. :

(1) Používání kamery v oblastech, kde je

používání kamery všeobecně zakázáno,

například na toaletách, v šatnách, zkušebních

kabinkách a bezpečnostních oblastech.

(2) Používání kamery v případě, že došlo

k porušování soukromí.

(3) Používání kamery v případě, že by byly

porušovány předpisy nebo zákony.

POZnÁMKA

y

Nejprve odpojte napájení a teprve poté

přemísťujte nebo instalujte televizor. Jinak může

dojít k úrazu elektrickým proudem.

y

Pokud instalujete televizor na strop nebo

nakloněnou stěnu, může spadnout a způsobit

vážné zranění.

Používejte schválený držák pro montáž na stěnu

od společnosti LG a obraťte se na místního

prodejce nebo kvalifikované pracovníky.

y

Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se

televizor poškodí a záruka pozbude platnost.

y

Použijte šrouby a nástěnné držáky, které

vyhovují standardu VESA. Záruka se nevztahuje

na poškození a zranění způsobená nesprávným

použitím nebo nevhodným příslušenstvím.

UPOZORnĚnÍ

y

Použijte šrouby uvedené ve specifikaci šroubů

podle standardu VESA.

y

Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod na

instalaci a potřebné součásti.

y

Držák pro montáž na stěnu je doplňkové

příslušenství. Doplňkové příslušenství si můžete

zakoupit od místního prodejce.

y

Délka šroubů se může lišit v závislosti na

nástěnném úchytu. Dbejte, abyste použili

správnou délku.

y

Další informace naleznete v návodu přiloženém

k nástěnnému držáku.

POZnÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: