Използване на това ръководство на потребителя, Поддръжка, Почистване на вашия телевизор – LG 84UB980V User Manual

Page 291

Advertising
background image

31

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / ПОДДРЪЖКА

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

1 Натиснете бутона

(Home), за да получите

достъп до Меню

Home.

2 Изберете

Ръководство на потребителя и

натиснете

Колелце (OK).

ИзПОЛзВАНЕ НА ТОВА

РЪКОВОДСТВО НА

ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ръководството на потребителя ви позволява

по-лесен достъп до подробната информация за

телевизора.

ПОДДРЪЖКА

Почистване на вашия

телевизор

Редовно актуализирайте и почиствайте своя

телевизор, за да го поддържате в най-добра форма

и да удължите максимално неговото полезно

действие.

y

Най-напред непременно изключете за-

хранването и изключете захранващия и всички

останали кабели.

y

Когато телевизорът бъде оставен без надзор

и не се използва продължително време,

изключвайте захранващия кабел от стенния

контакт, за да предотвратите евентуална

повреда по време на буря със светкавици или

токови удари.

ВНИМАНИЕ

Екран, рамка, шкаф и стойка

y

За да отстраните прах или леки замърсявания,

забършете повърхността със суха, чиста и мека

кърпа.

y

За да отстраните основните замърсявания,

забършете повърхността с мека кърпа, напоена

в чиста вода или разреден разтвор на почистващ

препарат. След това незабавно забършете със

суха кърпа.

y

Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй

като това може да доведе до повреда на

екрана.

y

Не натискайте, търкайте и не потупвайте

повърхността на екрана с нокът или

остър предмет, тъй като това може да

причини надрасквания и изкривяване на

изображенията.

y

Не използвайте никакви химически вещества,

тъй като това може да повреди продукта.

y

Не пръскайте течност по повърхността. Ако

в телевизора проникне вода, това може да

причини пожар, токов удар или повреда.

ВНИМАНИЕ

захранващ кабел

Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания

или прах върху захранващия кабел.

y

Можете да влезете в ръководството за

потребителя, като натиснете

(Ръководство

на потребителя) на дистанционното

управление. (в зависимост от модела)

зАБЕЛЕЖКА

Advertising
This manual is related to the following products: