LG 84UB980V User Manual

Page 151

Advertising
background image

27

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ENG

PO

LS

K

I

(ZASILAnIE) Włączanie i wyłączanie telewizora.

TV/RAD

Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub cyfrowej.

InPUT Zmiana źródła sygnału wejściowego.

SETTInGS Przejście do głównych menu.

Q. MEnU Przejście do najczęściej wykorzystywanych funkcji.

INFO

Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i ustawieniach ekranu.

SUBTITLE Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z preferencjami.
GUIDE Wyświetlanie przewodnika po programach.

Q.VIEW Powrót do poprzednio oglądanego programu.
FAV Wyświetlenie listy ulubionych kanałów.

Oglądanie obrazu w trybie 3D.

MUTE Wyciszenie wszystkich dźwięków.

+

- Regulacja głośności.

Pꕍ Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.

PAGE Przejście do poprzedniego lub następnego ekranu.
RECEnT Wyświetla dotychczasową historię.

SMART Dostęp do menu głównego Home.

LIVE MEnU Wyświetla listę opcji: Polecane, Programme, Szukaj oraz Nagrane.

1

PRZYCISKI TELETEKSTU Te przyciski służą do obsługi teletekstu.

Przyciski nawigacji (w górę/w dół/w lewo/w prawo) Przewijanie pozycji menu i ustawień.

OK Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.

bACK Powrót do poprzedniego poziomu menu.

EXIT Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania telewizji.
AD Naciśnięcie przycisku AD powoduje włączenie funkcji opisu dźwiękiem.

REC/ Uruchamianie nagrywania i wyświetlanie menu nagrywania. (tylko model Time

Machine

Ready

przystosowany do obsługi funkcji nagrywarki cyfrowej)

Przyciski sterowania (

) Sterowanie odtwarzaniem treści Premium,

menu Time Machine

Ready

i SmartShare oraz urządzeniami zgodnymi ze standardem

SIMPLINK (urządzenia USB i SIMPLINK oraz funkcja Time Machine

Ready

).

II (FREEZE) Zatrzymanie odtwarzania na bieżącej klatce. Funkcja działa dla

następujących sygnałów wejściowych: TV, AV, Component i HDMI.

2

Kolorowe przyciski Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.

(

: czerwony,

: zielony,

: żółty,

: niebieski)

1
4

5

6

7

8

9

TEXT

EXIT

AD/PIP

T.OPT

RECENT

Q.VIEW

0

FAV

MUTE

2

3

TV /

RAD

Time Machine

SUBTITLE

1
4

5

6

7

8

9

LIST

TEXT

Q.MENU

EXIT

INFO

T.OPT

Q.VIEW

0

FAV

GUIDE

MUTE

2

3

INPUT

INPUT

TV /

RAD

SETTINGS

RATIO

LIVE TV

SUBTITLE

INFO

SETTINGS

Q.MENU

GUIDE

REC/

AD

MENU

LIVE

1

2

(zależnie od modelu)

Advertising
This manual is related to the following products: