Funcţiile telecomenzii magice – LG 84UB980V User Manual

Page 254

Advertising
background image

28

FUNCŢIILE TELECOMENZII MAGICE

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

FUNcţiiLe TeLecOMeNZii MAgice

Atunci când este afişat mesajul „Bateria telecomenzii magice este descărcată. Schimbaţi

bateria.” înlocuiţi bateria.

Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul bateriei, înlocuiţi bateriile (1,5 V AA) făcând să

corespundă capetele şi cu eticheta din interiorul compartimentului şi închideţi capacul

bateriei. Asiguraţi-vă că îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe

televizor.

Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în ordine inversă.

y

Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi deoarece acest lucru ar putea deteriora telecomanda.

ATeNţie

/INPUT

(ÎNAPOi)

Revine la ecranul precedent.

(home)

Accesează meniul iniţial Home.

(ieŞiRe în LiVe)

Comută între transmisiuni (antenă) şi diferite

ieşiri.

(Recunoaştere vocală)

Butoane de navigare

(sus/jos/stânga/dreapta)

Apăsaţi butonul sus, jos, stânga sau

dreapta pentru a derula meniul. Dacă

apăsaţi butoanele

în

timp ce utilizaţi indicatorul, acesta va

dispărea de pe ecran şi Telecomanda

Magic va funcţiona ca o telecomandă

generală. Pentru a afişa din nou

indicatorul de pe ecran, agitaţi Teleco-

manda Magic la stânga şi la dreapta.

Butoane colorate

Acestea accesează funcţii speciale în

unele meniuri.

(

: Roşu,

: Verde,

: Galben,

: Albastru)

Afişează Telecomanda ecranului.

* Accesează Meniul Control universal.

(În funcţie de model)

* * Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
*

se va afişa un meniu pentru a selecta

un dispozitiv extern conectat la televizor.

Utilizată pentru vizionarea materialului video

3D.

(FĂRĂ SONOR)

Dezactivează toate sunetele.

* Apăsând şi ţinând apăsat butonul

,

descrierile funcţiilor audio vor fi activate.

(PORNiRe/OPRiRe)

Porneşte sau opreşte televizorul.

BACK

HOME

P

MY APPS

Wheel (OK)

Apăsaţi în centrul butonului Wheel

pentru a selecta un meniu.

Cu ajutorul butonului Wheel puteţi

schimba programele sau canalele şi

derula meniul.

Reglează nivelul volumului.

P

Derulează prin programele sau canalele

salvate.

(Doar UB85**, UB95**, UB98**)

Advertising
This manual is related to the following products: