Tõrkeotsing, Tehnilised andmed – LG 84UB980V User Manual

Page 326

Advertising
background image

32

TÕRKEOTSING / TEHNILISED ANDMED

ENGEE

ST

I

TÕRKEOTSInG

Probleem

Lahendus

Telerit ei saa kaugjuhtimis-

puldiga kasutada.

y

Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.

y

Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.

y

Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja , ja ).

Puudub pilt ja heli.

y

Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.

y

Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.

y

Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.

Teler lülitub ootamatult

välja.

y

Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.

y

Kontrollige, kas automaatne

Automaatne seisak (Sõltub mudelist) / Unetaimer

/ Väljalülitusaeg funktsioon on AEG seadetes aktiveeritud.

y

Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15

minuti pärast välja.

Arvutiga (HDMI DVI) ühen-

damisel kuvatakse teade

“Signaali pole või “Vale

vorming”.

y

Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.

y

Ühendage HDMI-kaabel uuesti.

y

Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.

TEHnILISED AnDMED

(Ainult UB85**, UB95**)

Traadita mooduli (LGSBW41) tehnilised andmed

Traadita LAN

Bluetooth

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Standard

Bluetoothi versioon 3.0

Sagedusvahemik

2400 kuni 2483,5 MHz

5150 kuni 5250 MHz

5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool ELi)

Sagedusvahemik

2400 ~ 2483,5 MHz

Väljundvõimsus

(max.)

802.11a: 13 dBm

802.11b: 15 dBm

802.11g: 14 dBm

802.11n - 2,4GHz: 16 dBm

802.11n - 5GHz: 16 dBm

Väljundvõimsus

(max.)

10 dBm või vähem

y

Kuna riigi kasutatav sagedusriba võib olla erinev, ei saa kasutaja töösagedust muuta ega reguleerida ning

see toode on seadistatud vastavalt regionaalsele sagedustabelile.

y

Seade tuleks paigaldada ja seadet tuleks kasutada selliselt, et seadme ja teie keha vahele jääb vähemalt 20

cm. Tegemist on üldise, kasutajakeskkonda puudutava soovitusega.

0197

0197

Advertising
This manual is related to the following products: