LG 84UB980V User Manual

Page 272

Advertising
background image

12

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

ВНИМАНИЕ

Условия на гледане

y

Разстояние на гледане

- Поддържайте разстояние от поне два пъти дължината на диагонала на екрана, когато гледате 3D

съдържание. Ако усетите дискомфорт при гледане на 3D съдържание, се преместете по-далеч от

телевизора.

Възраст

y

Бебета/деца

- Използването/гледането на 3D съдържание от деца под 6-годишна възраст е забранено.

- Децата под 10-годишна възраст може да реагират по извънреден начин и да се развълнуват

прекалено много, тъй като зрението им е в развитие (например може да се опитат да докоснат

екрана или да скочат в него. Изисква се специално наблюдение и изключително внимание при деца,

гледащи 3D съдържание.

- Децата имат по-голямо несъответствие при гледане с двете очи на 3D презентации от възрастните,

тъй като при тях разстоянието между очите е по-малко. Поради това те ще възприемат по-голяма

стереоскопична дълбочина от възрастните при едно и също 3D изображение.

y

Тийнейджъри

- Тийнейджърите под 19-годишна възраст може да реагират с чувствителност поради светлинното

стимулиране при 3D съдържание. Посъветвайте ги да не гледат 3D съдържание за продължителен

период от време, когато са уморени.

y

Възрастни

- Възрастните хора може да възприемат по-малко 3D ефекти в сравнение с младите. Не стойте по-

близо до телевизора от препоръчаното разстояние.

Предупреждения при използване на 3D очилата

y

Използвайте 3D очила от LG. В противен случай няма да можете да виждате правилно 3D видеоклиповете.

y

Не използвайте 3D очила като заместител на стандартни очила, слънчеви очила или предпазна маска.

y

Използването на изменени 3D очила може да причини умора на очите или изкривяване на изображението.

y

Не съхранявайте 3D очилата си при прекомерно високи или ниски температури. Това ще доведе до

деформирането им.

y

3D очилата са чупливи и могат лесно да бъдат надраскани. Винаги почиствайте лещите с мека и

чиста кърпа. Не драскайте лещите на 3D очилата с остри предмети и не ги почиствайте/избърсвайте с

химически вещества.

Advertising
This manual is related to the following products: