Licenţe, Notă privind software-ul open source, Setarea dispozitivului extern de comandă – LG 84UB980V User Manual

Page 229

Advertising
background image

3

LICENŢE / NOTĂ PRIVIND SOFTWARE-UL OPEN SOURCE / SETAREA DISPOZITIVULUI EXTERN DE COMANDĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

LiceNţe

Este posibil ca licenţele acceptate să difere în funcţie de model. Pentru mai multe informaţii despre licenţe, vizitaţi

www.lg.com.

NOTĂ PRiViND SOFTWARe-UL OPeN SOURce

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest produs,

vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com

În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi notele despre

drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea

distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la
opensource@lge.com. Această oferă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care aţi achiziţionat produsul.

SeTAReA DiSPOZiTiVULUi eXTeRN De cOMANDĂ

Pentru a obţine informaţii privind instalarea dispozitivului de control extern, vizitaţi site-ul www.lg.com

Advertising
This manual is related to the following products: