LG 84UB980V User Manual

Page 143

Advertising
background image

19

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

1 Inteligentny sensor - dostosowuje jakość i jasność obrazu do warunków otoczenia.

2 Przycisk joysticka - Ten przycisk znajduje się pod lub za ekranem telewizora.

y

Podświetlane logo LG i wskaźnik zasilania można włączyć lub wyłączyć, wybierając menu

Ogólna w menu

głównym. (zależnie od modelu)

UWAGA

Typ E : 65/79UB98**

Ekran

Głośniki

Czujnik zdalnego ste-

rowania i inteligentny

sensor

1

Wskaźnik zasilania

Podświetlane logo LG

Wbudowana kamera

Przycisk joysticka

2

Głośniki

(Tylko modele 79UB98**)

Typ F : 84UB98**

Ekran

Głośniki

Czujnik zdalnego ste-

rowania i inteligentny

sensor

1

Wskaźnik zasilania

Podświetlane logo LG

Wbudowana kamera

Przycisk joysticka

2

Głośniki

Advertising
This manual is related to the following products: