LG 84UB980V User Manual

Page 157

Advertising
background image

33

DANE TECHNICZNE

ENG

PO

LS

K

I

(Tylko modele UB98**)

Dane techniczne bezprzewodowego modułu LAN (LGSWF41)

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Zakres częstotliwości

2400–2483,5 MHz

5150–5250 MHz

5725–5850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej)

Moc wyjściowa

(typowa)

802.11a: 14.5 dBm

802.11b: 16 dBm

802.11g: 13.5 dBm

802.11n - 2.4GHz: 14 dBm

802.11n - 5GHz: 15.5 dBm

802.11ac - 5GHz : 16 dBm

y

Z uwagi na różne kanały pasma wykorzystywane w poszczególnych krajach użytkownik nie ma możliwości

zmiany ani regulacji częstotliwości pracy, a produkt został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla

danego regionu.

y

Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż

20 cm. Stwierdzenie to stanowi ogólną uwagę, którą należy uwzględnić w zależności od warunków pracy.

0197

0197

Dane techniczne modułu Bluetooth (BM-LDS401)

Standard

Bluetooth, wersja 3.0

Zakres częstotliwości

2400 – 2483,5 MHz

Moc wyjściowa

(typowa)

10 dBm lub mniejsza

Advertising
This manual is related to the following products: