LG 84UB980V User Manual

Page 183

Advertising
background image

25

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ENG

Č

ES

K

Y

Příprava integrované kamery

1 Vysuňte integrovanou kameru na zadní straně

televizoru.

Výsuvný

mechanismus

Páčka pro nastavení úhlu

y

Před použitím integrované kamery odstraňte

ochrannou fólii.

POZnÁMKA

2 Úhel kamery můžete nastavit páčkou pro nastavení

úhlu na zadní straně integrované kamery

<Boční pohled>

Pákový ovladač Objektiv

3 Zasuňte integrovanou kameru, pokud ji nepoužíváte.

názvy dílů integrované kamery

Objektiv kamery

Mikrofon

Mikrofon

Ochranná fólie

Kontrola rozsahu záběru kamery

1 Stisknutím tlačítka

(Home) přejdete do menu

Home.

2 Vyberte možnost

Kamera a poté stiskněte

tlačítko

kolečko (OK).

y

Optimální vzdálenost od kamery pro používání

funkce Rozpoznávání pohybu je mezi 1,5 a 4,5 m.

POZnÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: