LG 84UB980V User Manual

Page 45

Advertising
background image

A-45

MAKING CONNECTIONS

Česky

Přenáší signál videa nebo zvuku z externího zařízení

do televizoru. Spojte externí zařízení a televizor pomocí

kabelu Euro Scart podle následujícího vyobrazení.

Typ výstupu

Aktuální

vstupní režim

AV1

(Výstup TV

1

)

Digitální TV

Digitální TV

Analogová TV, AV

Analogová TV

Komponentní
HDMI

1 Výstup TV: výstup analogových nebo digitálních

televizních signálů.

y

Kabel Euro Scart musí být vybaven stíněním

signálu.

y

Pokud sledujete televizi v 3D režimu, poskytuje

výstup televizoru prostřednictvím kabelu SCART

pouze signál 2D. (Pouze 3D modely)

pOZNÁMKA

Slovenčina

Slúži na prenos obrazového a zvukového signálu z

externého zariadenia do televízora. Prepojte externé

zariadenie a televízor prostredníctvom kábla Euro Scart

podľa nasledujúceho obrázku.

Typ výstupu

Aktuálny

režim vstupu

AV 1

(TV Out

1

)

Digitálna TV

Digitálna TV

Analógová TV, AV

Analógová TV

Komponent
HDMI

1 TV Out (Výstup televízora): Výstup signálov

analógovej alebo digitálnej TV.

y

Každý kábel Euro Scart musí používať signálové

tienenie.

y

Keď sledujete digitálnu TV v režime 3D

zobrazovania, iba výstupné signály v režime 2D

je možné prenášať cez kábel SCART. (Len 3D

modely)

pOZNÁMKA

Română

Transmite semnale audio şi video de la un dispozitiv

extern la televizor. Conectaţi dispozitivul extern şi

televizorul cu cablul Euro Scart, aşa cum se arată în

ilustraţia următoare.

Tip de ieşire

Mod

intrare curent

AV1

(Ieşire TV

1

)

Televizor digital

Televizor digital

Televizor analogic, AV

Televizor analogic

Component
HDMI

1 Ieşire TV: transmite semnalul TV analogic sau TV

digital.

y

Orice cablu Euro scart utilizat trebuie să fie

ecranat faţă de semnal.

y

Când urmăriţi televiziunea digitală în modul

pentru imagini 3D, numai semnalele de ieşire

2D pot fi transmise prin cablul SCART. (Numai

modele 3D)

NOTĂ

Български

Предава видео и аудио сигнали от външно

устройство на телевизора. Свържете външно

устройство с телевизора чрез Euro Scart кабел,

както е показано на следната фигура.

Тип изход

Текущ

входящ

режим

AV1

(TV изход

1

)

Цифрова телевизия

Цифрова телевизия

Аналогова телеви-

зия, AV

Аналогова телевизия

Компонент
HDMI

1 TV изход: отвежда сигнали от аналогова или

цифрова телевизия.

y

Всички използвани Euro scart кабели трябва

да са със защитен сигнал.

y

Когато гледате цифрова телевизия в 3D режим

на изобразяване, единствено изходящите 2D

сигнали могат да бъдат изведени чрез SCART

кабела. (само при 3D модели)

ЗАБЕЛЕЖКА

Advertising
This manual is related to the following products: