LG 84UB980V User Manual

Page 214

Advertising
background image

22

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Používanie bezpečnostného systému od

spoločnosti Kensington

(Táto funkcia nie je dostupná pri všetkých modeloch.)

y

Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.

Konektor bezpečnostného systému od spoločnosti

Kensington je umiestnený na zadnej strane televízora.

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v

príručke dodanej s bezpečnostným systémom od

spoločnosti Kensington alebo na webovej lokalite

http://www.kensington.com.

Káblom bezpečnostného systému od spoločnosti Ken-

sington prepojte televízor so stolom.

Upevnenie televízora k stene

(Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.)

1 Vložte a pritiahnite skrutky s okom alebo televízne

konzoly a skrutky na zadnej strane televízora.

- Ak sú v mieste pre skrutky s okom vložené iné

skrutky, najprv odstráňte tieto skrutky.

2 Nástenné konzoly pripevnite skrutkami k stene.

Postavte nástenné konzoly a skrutky s okom na

zadnej časti televízora oproti sebe.

3 Pevne spojte skrutky s okom a nástenné konzoly

pomocou silnej šnúry.

Šnúra musí viesť vodorovne s rovným povrchom.

y

Dbajte na to, aby deti neliezli na televízor, ani sa

naň nevešali.

UPOZORNENIE

y

Na zabezpečenie televízora použite dostatočne

veľkú a silnú plošinu alebo skrinku.

y

Konzoly, skrutky a lanká nie sú súčasťou

dodávky. Môžete si ich zakúpiť u svojho

lokálneho predajcu.

POZNÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: