Elementy do nabycia osobno, Kompatybilność – LG 84UB980V User Manual

Page 141

Advertising
background image

17

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

Elementy do nabycia osobno

Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie lub modyfikacji w celu poprawy jakości. W celu

nabycia tych akcesoriów należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia.

Wymienione urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami.

AG-F***DP

Okulary do korzystania

z funkcji Dual Play (Tryb

dwu ekranów)

AG-F***

Kinowe okulary 3D

An-MR500

Pilot zdalnego ster-

owania Magic

An-VC5**

Kamera do wideoro-

zmów

Urządzenie audio

firmy LG

Tag on

Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu lub na skutek rozmaitych decyzji

producenta.

Kompatybilność

UB85**

UB95**

UB98**

AG-F***DP

Okulary do korzystania

z funkcji Dual Play

AG-F***

Kinowe okulary 3D

An-MR500

Pilot zdalnego sterow-

ania Magic

An-VC5**

Kamera do wideoro-

zmów

Urządzenie audio

firmy LG

Tag on

Advertising
This manual is related to the following products: