LG 84UB980V User Manual

Page 222

Advertising
background image

30

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA MAGIC REMOTE CONTROL

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Preventívne opatrenia pri

používaní diaľkového ovládača

Magic Remote control

y

Diaľkový ovládač používajte v rozsahu maximálnej
komunikačnej vzdialenosti (10 m). Pri používaní
diaľkového ovládača vo väčšej vzdialenosti alebo za
prekážkou môže dôjsť k chybám v komunikácii.

y

Komunikáciu môžu ovplyvniť aj okolité zariadenia.
Elektrické zariadenia, ako napr. mikrovlnná rúra
alebo zariadenie pre bezdrôtovú sieť LAN môžu
spôsobovať rušenie, pretože používajú rovnakú
frekvenciu (2,4 GHz) ako diaľkový ovládač Magic
Remote Control.

y

Pri páde alebo tvrdom náraze sa diaľkový ovládač
Magic Remote Control môže poškodiť.

y

Pri používaní diaľkového ovládača Magic Remote
Control dávajte pozor, aby ste nevrážali do okolitého
nábytku či osôb.

y

Výrobca a montážny technik nemôže poskytovať
služby týkajúce sa bezpečnosti osôb v súvislosti s
možným rušením elektrickými vlnami spôsobeným
príslušným bezdrôtovým zariadením.

y

Odporúčame, aby ste prístupový bod (AP) umiest-
nili minimálne 1 m od televízora. Ak sa AP (prístu-
pový bod) nachádza bližšie ako 1 m, v dôsledku
frekvenčného rušenia nemusí diaľkový ovládač
Magic Remote Control fungovať správne.

Advertising
This manual is related to the following products: