Procedura instalacji, Montaż i przygotowanie do pracy, Rozpakowywanie – LG 84UB980V User Manual

Page 137

Advertising
background image

13

PROCEDURA INSTALACJI / MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

y

Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.

y

Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.

y

Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od używanego źródła sygnału wejściowego i modelu

produktu.

y

Nowe funkcje mogą być dodawane do tego telewizora w przyszłości.

y

Aby zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania telewizora. Jeśli telewizor ma nie być

używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie energii.

y

Zużycie energii podczas korzystania z telewizora można znacząco ograniczyć, zmniejszając jasność obrazu.

Spowoduje to obniżenie ogólnych kosztów eksploatacji urządzenia.

UWAGA

PROCEDURA InSTALACjI

1 Otwórz opakowanie i sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie akcesoria.

2 Przymocuj podstawę do telewizora.

3 Podłącz urządzenie zewnętrzne do telewizora.

4 Upewnij się, że połączenie z siecią jest dostępne.

Korzystanie z funkcji sieciowych telewizora jest możliwe dopiero po nawiązaniu połączenia z siecią.

*Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z fabryki inicjalizacja urządzenia może potrwać do

60 sekund.

MOnTAŻ I PRZYGOTOWAnIE DO PRACY

Rozpakowywanie

Zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie zawiera poniższe elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu

należy skontaktować się ze sprzedawcą. Urządzenie i akcesoria pokazane na ilustracjach w tej instrukcji mogą się

różnić wyglądem od zakupionych przez użytkownika.

y

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do

niego żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.

y

Jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są

objęte gwarancją.

y

Niektóre modele mają cienką folię przyczepioną do ekranu. Folii tej nie wolno usuwać.

PRZESTROGA

y

Zawartość opakowania z produktem może się różnić w zależności od modelu.

y

W związku z unowocześnieniem funkcji produktu dane techniczne produktu i treść tej instrukcji

obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

y

W celu zapewnienia najwyższej jakości połączeń przewody HDMI i urządzenia USB powinny mieć końcówki

o grubości mniejszej niż 10 mm i szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub pamięć masowa USB

nie pasują do portu USB w telewizorze, użyj przewodu przedłużającego, zgodnego ze standardem USB 2.0.

A

B

A

B

*A

<

=

10 mm

*B

<

=

18 mm

UWAGA

Advertising
This manual is related to the following products: