LG 84UB980V User Manual

Page 96

Advertising
background image

6

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ENG

M

A

G

YA

R

y

Ne permetezzen vizet a készülékre és ne tisztítsa gyúlékony anyaggal (hígítóval vagy

benzinnel). Tűz vagy áramütéses baleset következhet be.

y

Vigyázzon, hogy semmilyen tárgy ne essen rá, illetve ne üsse meg a készüléket és a

képernyőt.

Ez személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

y

Villámlás vagy vihar idején ne érjen hozzá a készülékhez és az antennához.

Halálos áramütést szenvedhet!

y

Gázszivárgás esetén semmilyen esetben se érintse meg a fali aljzatot. Nyissa ki az ab-

lakokat és szellőztessen!

Ellenkező esetben a szikra tüzet vagy égési sérülést okozhat.

y

Ne szerelje szét, ne kísérelje meg megjavítani és ne alakítsa át saját belátása szerint a

készüléket.

Tűz vagy áramütéses baleset következhet be.

Ellenőrzést, beállítást és javítást kizárólag a szervizközponttal végeztessen.

y

Ha az alábbiak egyike bekövetkezik, azonnal húzza ki a készüléket, és vegye fel a

kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

- A készülék rázkódásnak volt kitéve
- A készülék megsérült
- Idegen tárgyak kerültek a készülékbe
- A készülékből füst vagy furcsa szag távozott

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

y

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a

készülékből.

A kábelt borító por tüzet okozhat, a szigetelés meghibásodása miatt pedig

áramszivárgás, áramütés vagy tűz következhet be.

y

A készülékre ne csöpögtessen vagy permetezzen folyadékot, és ne helyezzen rá

folyadékkal teli tárgyakat, például vázát.

y

Ne szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy olajpárának lehet kitéve.

Ez kárt tehet a termékben, és a termék leesését okozhatja.

Advertising
This manual is related to the following products: