LG 84UB980V User Manual

Page 212

Advertising
background image

20

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Používanie tlačidla pákového ovládača

Funkcie TV môžete jednoducho ovládať stlačením alebo posunutím tlačidla pákového ovládača nahor, nadol,

doľava alebo doprava.

Základné funkcie

Napájanie

zapnuté

Keď je televízor vypnutý, raz stlačte tlačidlo pákového ovládača a

uvoľnite ho.

Vypnúť napá-

janie

Keď je televízor zapnutý, na pár sekúnd stlačte tlačidlo pákového

ovládača a uvoľnite ho.

Ovládanie hla-

sitosti

Keď tlačidlo pákového ovládača posuniete doľava alebo doprava,

bude sa meniť úroveň hlasitosti.

Ovládanie pro-

gramov

Posunutím tlačidla pákového ovládača nahor alebo nadol môžete

prechádzať uloženými programami.

y

Pri manipulácii s tlačidlom pákového ovládača dávajte pozor, aby ste ho nestlačili. Posúvajte ho len nahor,

nadol, doľava a doprava. Ak stlačíte najprv tlačidlo pákového ovládača, nebude možné nastaviť úroveň

hlasitosti a uložené programy.

POZNÁMKA

Nastavenie ponuky

Keď je televízor zapnutý, stlačte tlačidlo pákového ovládača jedenkrát.

Položky ponuky ( , ,

) môžete nastaviť posunutím tlačidla pákového ovládača doľava alebo doprava.

TV VYP

Vypnite televízor.

ZATVORIŤ

Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do režimu

sledovania TV.

VSTUP

Zmena vstupného zdroja.

Advertising
This manual is related to the following products: