Złącza i przyciski sterujące – LG 84UB980V User Manual

Page 142

Advertising
background image

18

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

Złącza i przyciski sterujące

Typ A : UB85**-ZA

Przycisk joysticka

2

Ekran

Głośniki

Czujnik zdalnego

sterowania i inteli-

gentny sensor

1

Wskaźnik zasilania

Typ C : UB95**-ZA

Przycisk joysticka

2

Ekran

Głośniki

Czujnik zdalnego

sterowania i inteli-

gentny sensor

1

Wskaźnik zasilania

Podświetlane logo LG

Typ D : UB95**-ZB

Typ B : UB85**-ZD

Przycisk joysticka

2

Ekran

Głośniki

Czujnik zdalnego

sterowania i inteli-

gentny sensor

1

Wskaźnik zasilania

Przycisk joysticka

2

Ekran

Głośniki

Czujnik zdalnego

sterowania i inteli-

gentny sensor

1

Wskaźnik zasilania

Podświetlane logo LG

Advertising
This manual is related to the following products: