Rozwiązywanie problemów, Dane techniczne – LG 84UB980V User Manual

Page 156

Advertising
background image

32

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / DANE TECHNICZNE

ENG

PO

LS

K

I

ROZWIĄZYWAnIE PRObLEMÓW

Problem

Rozwiązanie

Nie można sterować tele-

wizorem przy użyciu pilota

zdalnego sterowania.

y

Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj ponownie.

y

Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód blokujących

przesyłanie sygnału.

y

Sprawdź, czy baterie są sprawne. i czy są poprawnie włożone ( do ,

do ).

Nie widać obrazu i nie sły-

chać dźwięku.

y

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

y

Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.

y

Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne urządzenia.

Telewizor nieoczekiwanie

się wyłącza.

y

Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w zasilaniu.

y

W ustawieniach opcji

CZAS sprawdź, czy nie włączono funkcji Automatyczne

wyłączanie (zależnie od modelu) / Drzemka / Czas wył.

y

Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15 minut, zostaje

automatycznie wyłączony.

Podczas podłączania do

komputera (HDMI DVI) wy-

świetlany jest komunikat

„No signal” (Brak sygnału)

lub „Invalid Format” (Nie-

prawidłowy format).

y

Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.

y

Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.

y

Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest włączony.

DAnE TECHnICZnE

(Tylko modele UB85**, UB95**)

Dane techniczne bezprzewodowego modułu (LGSBW41)

Bezprzewodowego LAN

Bluetooth

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Standard

Bluetooth, wersja 3.0

Zakres częstotliwości

2400–2483,5 MHz

5150–5250 MHz

5725–5850 MHz (Poza terytorium

Unii Europejskiej)

Zakres częstotliwości 2400 – 2483,5 MHz

Moc wyjściowa

(typowa)

802.11a: 13 dBm

802.11b: 15 dBm

802.11g: 14 dBm

802.11n - 2.4GHz: 16 dBm

802.11n - 5GHz: 16 dBm

Moc wyjściowa

(typowa)

10 dBm lub mniejsza

y

Z uwagi na różne kanały pasma wykorzystywane w poszczególnych krajach użytkownik nie ma możliwości

zmiany ani regulacji częstotliwości pracy, a produkt został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości

dla danego regionu.

y

Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż

20 cm. Stwierdzenie to stanowi ogólną uwagę, którą należy uwzględnić w zależności od warunków pracy.

0197

0197

Advertising
This manual is related to the following products: