Korzystanie z wbudowanej kamery – LG 84UB980V User Manual

Page 148

Advertising
background image

24

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

ENG

PO

LS

K

I

Korzystanie z wbudowanej kamery

(Tylko modele UB98**)

Wbudowana kamera w telewizorze umożliwia prow-

adzenie wideorozmów za pośrednictwem programu

Skype oraz korzystanie z funkcji rozpoznawania ruchu.

Ten telewizor nie obsługuje kamery zewnętrznej.

y

Korzystając z wbudowanej kamery, należy

mieć świadomość odpowiedzialności prawnej

związanej z korzystaniem lub niewłaściwym

korzystaniem z kamery wynikającej z

obowiązujących przepisów prawa krajowego, w

tym przepisów prawa karnego.

y

Przepisy mające zastosowanie w tym przypadku

obejmują ustawy o ochronie danych osobowych

regulujące przetwarzanie i przekazywanie

danych osobowych oraz przepisy dotyczące

monitoringu za pośrednictwem kamery w miejscu

pracy oraz innych miejscach.

y

Podczas korzystania z wbudowanej kamery

należy wystrzegać się sytuacji niezgodnych

z prawem lub budzących wątpliwości natury

moralnej. W przypadku miejsc i wydarzeń

niemających charakteru publicznego może być

wymagana zgoda na filmowanie. Zalecamy

wystrzegać się następujących sytuacji :

(1) Korzystanie z kamery w miejscach, w których

jest to zazwyczaj zabronione, takich jak WC,

szatnie, przymierzalnie i strefy bezpieczeństwa.

(2) Korzystanie z kamery stanowiące naruszenie

prywatności.

(3) Korzystanie z kamery stanowiące naruszenie

obowiązujących regulacji lub przepisów.

UWAGA

y

Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu

telewizora należy odłączyć go od zasilania.

Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi

porażeniem prądem.

y

W przypadku montażu telewizora na suficie lub

pochylonej ścianie może on spaść, powodując

poważne obrażenia ciała u osób znajdujących

się w pobliżu.

Do montażu należy użyć uchwytu ściennego

dopuszczonego przez firmę LG do użytku z

danym modelem urządzenia. W razie potrzeby

należy skonsultować się ze sprzedawcą lub

technikiem.

Uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania

z uchwytu ściennego innej firmy nie są objęte

gwarancją.

y

Nie wolno zbyt mocno dokręcać wkrętów,

ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia

telewizora, a w efekcie do utraty gwarancji.

y

Należy użyć wyłącznie ściennego uchwytu

montażowego i wkrętów spełniających

wymagania standardu VESA. Szkody i obrażenia

ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem

lub zastosowaniem nieodpowiednich akcesoriów

nie są objęte gwarancją.

PRZESTROGA


y

Należy używać wyłącznie wkrętów wymienionych

w specyfikacji standardu VESA.

y

W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi

instrukcja obsługi i niezbędne części.

y

Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym.

Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego

sprzedawcy.

y

Długość wkrętów może być różna w zależności

od modelu uchwytu ściennego. Należy użyć

wkrętów o odpowiedniej długości.

y

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji

dołączonej do zestawu do montażu ściennego.

UWAGA

Advertising
This manual is related to the following products: