LG 84UB980V User Manual

Page 274

Advertising
background image

14

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Как да използвате феритната сърцевина (В зависимост от модела)

y

Përdorni bërthamën e ferritit për të dobësuar interferencat elektromagnetike në kabllon LAN. Rrotullojeni

kabllon LAN një herë mbi bërthamën e ferritit. Vendoseni bërthamën e ferritit pranë televizorit.

зАБЕЛЕЖКА

[Напречен разрез на феритна сърцевина]

[към външно устройство]

[към телевизора]

Феритна сърцевина

Advertising
This manual is related to the following products: