LG 84UB980V User Manual

Page 314

Advertising
background image

20

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

ENGEE

ST

I

Juhtkangi nupu kasutamine

Teleri funktsioonide kasutamiseks piisab juhtkangi nupu vajutamisest või selle üles, alla, vasakule või paremale

liigutamisest.

Põhifunktsioonid

Toide sisse

Kui teler on välja lülitatud, asetage sõrm juhtkangi nupule ning va-

jutage seda üks kord, seejärel vabastage nupp.

Toide välja

Kui teler on sisse lülitatud, asetage sõrm juhtkangi nupule ning va-

jutage seda üks kord mõne sekundi vältel, seejärel vabastage nupp.

Helitugevuse

juhtimine

Asetades sõrme juhtkangi nupule ja liigutades nuppu vasakule või

paremale, saate seadistada teile sobiva helitugevuse taseme.

Programmide

juhtnupp

Asetades sõrme juhtkangi nupule ning lükates nuppu üles või alla,

saate sirvida salvestatud, soovitud programme.

y

Liikudes sõrmega juhtkangi nupule ning lükates seda üles, alla, vasakule või paremale, veenduge, et te

ei vajuta juhtkangi nuppu. Kui esmalt juhtkangi nuppu vajutada, ei ole helitugevuse taset ja salvestatud

programme võimalik muuta.

MÄRKUS

Menüü kohandamine

Kui teler on sisse lülitatud, vajutage juhtkangi nuppu üks kord.

Juhtkangi nuppu vasakule või paremale liigutades saate reguleerida menüüelemente ( , ,

).

TV VÄLJA
LÜLITATUD

Lülitab teleri välja.

SULGE

Ekraani tühjendamine ja TV-režiimile naasmine.

SISEnD

Vahetab sisendallikat.

Advertising
This manual is related to the following products: