Používanie vstavanej kamery – LG 84UB980V User Manual

Page 216

Advertising
background image

24

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Používanie vstavanej kamery

(Len modely UB98**)

Pomocou vstavanej kamery televízora môžete

uskutočňovať videohovory v službe Skype alebo

používať funkciu rozpoznávania pohybu. Tento televízor

nepodporuje používanie vonkajšej kamery.

y

Pred použitím vstavanej kamery je potrebné si

uvedomiť, že ste právne zodpovedný za použitie

a nesprávne použitie kamery podľa príslušného

vnútroštátneho práva vrátane trestného práva.

y

Príslušné právo zahŕňa zákon o ochrane

osobných údajov, ktorý upravuje spracovanie a

prenos osobných údajov, a zákon, ktorý upravuje

monitorovanie pracoviska a iných miest kamerou.

y

Nepoužívajte vstavanú kameru v sporných,

nelegálnych alebo nemorálnych situáciách. V

iných situáciách ako na verejných miestach

a podujatiach sa môže vyžadovať súhlas

s fotografovaním. Odporúčame vám vyhnúť sa

nasledujúcim situáciám. :

(1) Na miestach, kde je použitie kamery

všeobecne zakázané, ako sú toalety, úschovňa,

skúšobné kabínky a bezpečnostná zóna.

(2) Spôsobom, ktorý vedie k narušeniu súkromia.

(3) Spôsobom, ktorý vedie k porušeniu

príslušných nariadení alebo práva.

POZNÁMKA

y

Pred premiestňovaním alebo inštaláciou

televízora najprv odpojte napájanie. V opačnom

prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým

prúdom.

y

Ak televízor nainštalujete na strop alebo na

naklonenú stenu, môže spadnúť a spôsobiť

vážne zranenie.

Používajte len schválený držiak na stenu od

spoločnosti LG a obráťte sa na miestneho

predajcu alebo kvalifikovaných pracovníkov.

y

Nepriťahujte skrutky príliš silno, pretože tým

môže dôjsť k poškodeniu televízora a anulovaniu

vašej záruky.

y

Použite skrutky a držiaky na stenu, ktoré spĺňajú

normy asociácie VESA. Záruka sa nevzťahuje na

akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené

nesprávnym používaním alebo používaním

nesprávneho príslušenstva.

UPOZORNENIE

y

Použite skrutky, ktoré sú na zozname

štandardných parametrov skrutiek asociácie

VESA.

y

Súprava držiaka na stenu obsahuje inštalačnú

príručku a potrebné súčasti.

y

Nástenná konzola predstavuje voliteľné

príslušenstvo. Ďalšie príslušenstvo môžete získať

u vášho predajcu.

y

Dĺžka skrutiek sa môže u jednotlivých držiakov

na stenu líšiť. Uistite sa, že používate správnu

dĺžku.

y

Bližšie informácie nájdete v príručke dodanej s

držiakom na stenu.

POZNÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: