Licence, Oznámení o softwaru open source, Nastavení externího ovládacího zařízení – LG 84UB980V User Manual

Page 161

Advertising
background image

3

LICENCE / OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE / NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ

ENG

Č

ES

K

Y

LicEncE

U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace o licencích naleznete na webové stránce

www.lg.com.

OZnÁMEnÍ O SOFTWARU OPEn SOURcE

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojo-

vým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na

autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrýva-

jící náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným
adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

nASTAVEnÍ EXTERnÍHO OVLÁDAcÍHO ZAŘÍZEnÍ

Pokud chcete získat informace o nastavení externího ovládacího zařízení, navštivte webovou stránku www.lg.com

Advertising
This manual is related to the following products: