Paigaldustoiming, Monteerimine ja ettevalmistamine, Lahtipakkimine – LG 84UB980V User Manual

Page 307

Advertising
background image

13

PAIGALDUSTOIMING / MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

ENGEE

ST

I

y

Teie teler võib erineda pildil olevast.

y

Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.

y

Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.

y

Tulevikus võidakse antud telerisse täiendavaid funktsioone lisada.

y

Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi. Kui telerit pole pikemat aega plaanis

vaadata, tuleks see energiasäästmiseks välja lülitada.

y

Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi heledust; selle tulemusel vähenevad

teleri kasutamisega seotud üldised kulud.

MÄRKUS

PAIGALDUSTOIMInG

1 Avage pakend ja veenduge, et kõik tarvikud on olemas.

2 Ühendage alus teleriga.

3 Ühendage välisseade teleriga.

4 Veenduge, et võrguühendus on saadaval.

Saate kasutada teleri võrgufunktsioone ainult siis, kui võrguühendus on loodud.

* Nëse televizori ndizet për herë të parë pas mbërritjes nga fabrika, nisja e televizorit mund të zgjasë deri në një

minutë.

MOnTEERIMInE JA ETTEVALMISTAMInE

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust toote müünud

kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda tegelikust tootest ja tarvikutest.

y

Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tarvikuid.

y

Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.

y

Mõnede mudelite ekraanil on õhuke kile ja seda ei tohi eemaldada.

ETTEVAATUST

y

Tootekomplekti kuuluvad elemendid sõltuvad mudelist.

y

Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta

sellest eelnevalt teavitamata.

y

Optimaalseks ühenduseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm

paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0

toega pikenduskaablit.

A

B

A

B

*A

<

=

10 mm

*B

<

=

18 mm

MÄRKUS

Advertising
This manual is related to the following products: