Licencie, Nastavenie externého ovládacieho zariadenia – LG 84UB980V User Manual

Page 195

Advertising
background image

3

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

LICENCIE / INFORMÁCIE O SOFTVÉRI TYPU OPEN SOURCE /

NASTAVENIE EXTERNÉHO OVLÁDACIEHO ZARIADENIA

LIcENcIE

Podporované licencie sa môžu u jednotlivých modelov líšiť. Ďalšie informácie o licenciách nájdete na webovej

lokalite www.lg.com.

INFORMÁcIE O SOFTVÉRI TYPU OPEN SOURcE

(S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM)

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu

Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu

http://opensource.lge.com.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa

zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne

otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena
média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

NASTAVENIE EXTERNÉHO OVLÁDAcIEHO ZARIADENIA

Ak chcete získať informácie o nastaveniach externého ovládacieho zariadenia, navštívte lokalitu www.lg.com

Advertising
This manual is related to the following products: