LG 84UB980V User Manual

Page 202

Advertising
background image

10

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

y

V závislosti od vašej polohy pri pozeraní (zľava/sprava/zhora/zdola) sa vám môže zdať,

že jas a farby panela sa menia.

Tento jav sa vyskytuje v dôsledku vlastností panela. Nesúvisí s výkonom produktu a nejde

o poruchu.

y

Ak sa na obrazovke dlhší čas zobrazujete nehybný obraz (napr. logo vysielacieho kanála, ponuka na

obrazovke, scéna z videohry), môže to spôsobiť poškodenie obrazovky a vypálenie obrazu, ktoré sa označuje

aj ako pretrvávanie obrazu. Záruka na produkt sa nevzťahuje na vypálenie obrazu.

Vyhýbajte sa dlhodobému zobrazovaniu statického obrazu na televíznej obrazovke (2 alebo viac hodín, ak ide

o televízor LCD, 1 alebo viac hodín, ak ide o plazmový televízor).

Ak dlhú dobu sledujete na televízore obsah s pomerom strán 4:3, na okrajoch panela môže dôjsť k vypáleniu

obrazu.

Tento jav sa vyskytuje aj u produktov inej značky a nezakladá nárok na výmenu produktu alebo vrátenie

peňazí.

y

Sprievodné zvuky

„Praskot“: pri sledovaní alebo vypínaní televízora môžete počuť praskot, ktorý vzniká pri tepelnom zmršťovaní

plastov v dôsledku zmeny teploty a vlhkosti. Tento zvuk je bežný v prípade produktov, v ktorých sa vyžaduje

tepelná deformácia. Bzučanie elektrických obvodov alebo panela: vysokorýchlostný prepínací obvod, ktorý

poskytuje prevažné množstvo prúdu potrebného na prevádzku produktu, generuje nízkofrekvenčný zvuk.

Tento zvuk sa líši v závislosti od produktu.

Generovaný zvuk nemá vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu.

Advertising
This manual is related to the following products: