Отстраняване на неизправности, Спецификации – LG 84UB980V User Manual

Page 292

Advertising
background image

32

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ / СПЕЦИФИКАЦИИ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИзПРАВНОСТИ

Проблем

Решение

Не мога да управлявам

телевизора от дистанци-

онното управление.

y

Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново.

y

Проверете дали няма препятствие между телевизора и проектора и дистан-

ционното управление.

y

Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно (
с , с ).

Не се показва изображе-

ние и не се чува никакъв

звук.

y Проверете дали телевизорът е включен.
y Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената.
y Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него други уреди.

Телевизорът се изключва

внезапно.

y Проверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в захранването.
y Проверете дали функцията за Авто режим гот. (в зависимост от модела) / Sleep

Таймер / Време изкл. е активирана в настройките за ВРЕМЕ.

y Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв сигнал, телевизорът ще

се изключи автоматично след 15 минути на неактивност.

Когато свързвате с

компютър (HDMI DVI), ще

се появи съобщението

“Няма сигнал” или

“Невалиден формат”.

y

Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление.

y

Включете отново HDMI кабела.

y

Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.

СПЕцИФИКАцИИ

(само за UB85**, UB95**)

Спецификация на безжичен модул (LGSBW41)

безжична LAN

Bluetooth

Стандартен

IEEE 802.11a/b/g/n

Стандартен

Bluetooth версия 3.0

Честотен обхват

от 2400 до 2483,5 MHz

от 5150 до 5250 MHz

от 5725 до 5850 MHz (За страни

извън ЕС)

Честотен обхват

от 2400 до 2483,5 MHz

Изходяща мощност

(макс.)

802.11a: 13 dBm

802.11b: 15 dBm

802.11g: 14 dBm

802.11n - 2,4 GHz: 16 dBm

802.11n - 5 GHz: 16 dBm

Изходяща мощност

(макс.)

10 dBm или по-ниска

y

Тъй като честотният канел, използван в дадена страна, може да е различен, потребителят не може

да променя или настройва работната честота, затова устройството е настроено спрямо регионалната

честотна таблица.

y

Това устройство трябва да се инсталира и да се работи с него, като минималното разстояние между

него и вашето тяло трябва да е 20 см. Това изречение се включва към общата декларация, във връзка

с потребителската среда.

0197

0197

Advertising
This manual is related to the following products: